Auktorisation

Om auktorisationen
Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen.
Syftet är att underlätta upphandlingen för byggherrar, byggföretag och andra beställare.
Med Auktoriserat Golvföretag – eller likvärdigt – som krav vid upphandlingen vet man att
golventreprenören är utbildad för full kompetens och bedriver ett kontinuerligt kvalitets-
och miljöledningsarbete enligt dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan).
Att kriterierna följs garanteras av en oberoende revisor.

Full kompetens leder till felfri entreprenad. Idag handlar golvläggning om kompetens att skapa rätt
funktion med rätt material, rätt installation och kunskap om kvalitet samt miljö. Då blir allt rätt
från början och leder till en felfri entreprenad.

Auktoriserat Golvföretag

• Har dokumenterad läggteknisk kompetens
• Arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem
• Strävar efter felfri entreprenad
• Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner
• Är anslutet till GBR Golvåtervinning
• Går kontinuerligt obligatoriska utbildningar
• Granskas av oberoende, extern revisor

Auktoriserat Golvföretag administreras genom